Democratiseer Innovatie in de stad

Geplaatst Geplaatst in Nieuws, Uncategorized

De uitdagingen waarvoor moderne steden staan, vragen gezien hun complexiteit én omvang om een actieve bijdrage van inwoners. Het belang hiervan ligt niet alleen in een grotere acceptatie van oplossingen maar vooral in het aanboren van betere ideeën en implementatie daarvan. Bij innovatieprocessen in het bedrijfsleven is het breed geaccepteerd dat gebruikers in een vroeg stadium […]

De toekomst is flexibel

Geplaatst Geplaatst in Nieuws

Je hoeft de krant maar open te slaan of je ziet het; Nederland zit in de turbostand qua economische groei. De groei houdt maar niet op en er zijn nog nooit zoveel vacatures geplaatst als nu. Maar de groei is niet oneindig en uiteindelijk ontstaan er problemen. Dit geldt ook voor grote traditionele bedrijven. Verschillende […]

Waar zijn de snelfietsers?

Geplaatst Geplaatst in Nieuws

Een nieuw geopende autoweg kan al snel erna op een eerste file rekenen. Maar een nieuwe fietssnelweg is daarentegen niet meteen vol. Zo laat een recente meting op de F59 van Oss naar ‘s –Hertogenbosch zien dat er weinig tot geen groei is. Kan gedragsonderzoek helpen? Uit eerder onderzoek van Equator Research (2018) is gebleken […]

Waardevol wonen in Tiny Houses: nut en noodzaak van het bijdragen en wonen van vrijwilligers op zorglocaties

Geplaatst Geplaatst in Uncategorized

Veel zorgorganisaties merken het, de zorg is aan het veranderen. Door bezuinigingen en reorganisaties is er niet altijd genoeg tijd voor de cliënt. En dan niet eens zozeer de zorgtaken maar vooral de begeleidende taken. Er is weinig tijd meer om met cliënten een praatje te maken of een stuk te gaan wandelen. Een steeds […]

Culture Clash

Geplaatst Geplaatst in Nieuws

Wie zich de beelden van vluchtende Air France directieleden met gescheurde kleren herinnert, heeft meteen een beeld bij verschillen in organisatieculturen. Zo concreet als dit beeld blijft hangen, zo vaag is echter het begrip ‘bedrijfscultuur’ zelf. Maar een goed inzicht in cultuurverschillen voorkomt veel ellende, bijvoorbeeld bij fusies. Onlangs kwam in het nieuws dat de […]

University Startups jagen innovatie aan

Geplaatst Geplaatst in Uncategorized

Zes startups uit Delft gaan volgend jaar deelnemen aan de Amerikaanse Consumer Electronics Show in Las Vegas. Het geeft aan hoe belangrijk startups zijn geworden, zowel voor bedrijven als onze maatschappij. Startups zijn cruciaal om de innovatie aan te jagen in elke sector, aldus special envoy Constantijn van Oranje. Hij geeft daarbij aan dat Nederland […]