Nieuws

Burgerparticipatie versnelt innovatie

Veel producten en diensten om ons heen zijn aangenaam en succesvol omdat gebruikers meededen bij de ontwikkeling ervan. Het idee is dat eindgebruikers heel goed kunnen meedenken en mee ontwikkelen zodat het eindresultaat beter voldoet aan hun wensen. De vraag is of dit ook voor diensten van overheden geldt.

Iedereen is er wel mee bezig. LEGO ontwikkelt nieuwe producten door actief mensen op internet uit te dagen tot nieuwe ideeën. Met LEGO IDEAS hebben ze een platform gecreëerd waar je zelf product ideeën kunt achterlaten, andere kunt beoordelen en mee kunt doen in wedstrijden. Dichter bij huis is IKEA vanuit Nederland begonnen met het betrekken van klanten voor nieuwe producten. Inmiddels is dit uitgegroeid tot een platform met allerlei samenwerkingsinitiatieven en zelfs een bootcamp met ondernemers.

Ook voor overheden zijn de oplossingen voor de uitdagingen van vandaag niet meer uniek in de eigen organisatie te vinden. De uitdagingen waarvoor moderne steden en landen staan vragen gezien hun complexiteit én omvang om een actieve bijdrage van inwoners. Het belang hiervan ligt niet alleen in een grotere acceptatie van oplossingen maar vooral in het aanboren van betere ideeën en implementatie daarvan. Net als bij de bedrijven als LEGO en IKEA kunnen burgers in een vroeg stadium meedenken en zelfs mee ontwikkelen.

Equator Research heeft een Brabantse gemeente begeleidt in precies zo’n co-creatie traject. Burgers waren ontevreden over de dienstverlening. In werksessies met burgers is deze dienstverlening tegen het licht gehouden en zijn verbeteringen bedacht. De verbeteringen zijn met experts van de gemeente uitgewerkt zodat deze goed uit te voeren zijn. Uit onderzoek van de Universiteit Tilburg bleek dat de bijdrage van de Gemeente hierin essentieel was. Dus daadwerkelijke co-creatie, waar overheid en burgers beiden in participeren, kan de nieuwe trend worden.