Nieuws

Computer says: u bent aangenomen!

In alles wat we schrijven, zeggen en doen laten we iets van onszelf zien. Computers kunnen dit analyseren en zo een beeld vormen van een kandidaat. Is dit al goed genoeg om iemand een baan te gunnen? Misschien wel.

We besteden veel tijd aan het opstellen van CV’s, en nog meer tijd aan het lezen ervan. Job interviews zijn intensief en tijdrovend. Ook bij de moderne werving en selectie via Instagram zijn we nog veel tijd kwijt met het verzamelen en evalueren van informatie. Op grote schaal wordt daarom kunstmatige intelligentie ingezet om tijd te besparen. In de VS doet de helft van de bedrijven dat al. Wat drijft hen?

Een belangrijke technologie binnen het brede veld van Kunstmatige Intelligentie is het zogenaamde ‘ natural language processing’. Speciaal geschreven computer software analyseert tekst en audio van kandidaten om zich een beeld van hen te vormen. Bijvoorbeeld, door bepaalde zinsconstructies te meten of bepaalde woorden te monitoren. De software kan deze metingen vergelijken met hetgeen van een ideale kandidaat verwacht wordt, of met die van oud-kandidaten die inmiddels met succes werken in het bedrijf. Door AI in te zetten nemen computers taken over van (dure) live recruiters. Vacatures vervullen kan zo sneller en goedkoper.

Het recruitment proces zelf verloopt ook vaker met behulp van de computer. Veel contactmomenten met kandidaten verlopen steeds meer via chatboxes. Dus, vragen van kandidaten kunnen grotendeels door software afgehandeld worden. Net zoals Siri of google voice dat al doet. Deze chatboxes kunnen ook informatie verzamelen. Alles wat je zegt op gestandaardiseerde vragen kan de software weer analyseren. Chatboxes geven en nemen dus informatie.

Toch komt er bijna altijd nog een mens aan te pas. Iemand aan nemen voor je bedrijf is een belangrijke beslissing. Daar wil je zelf bovenop zitten. Al is het maar omdat computers geen juridisch geldige arbeidscontracten kunnen sluiten. Nog niet.