Innovation

Innovation

Equator helpt met het opzetten en versnellen van innovaties. Enkele voorbeelden.

Een logistieke dienstverlener wilde geld en energie besparen door gebruik te maken van lichtere vervoermiddelen. Daarmee kon meer vracht per keer mee, en daalde de kosten per kilometer. Equator hielp met het structureren van deze samenwerking met nieuwe partners tot aan de geslaagde testritten.

Telecom-operators zoeken nieuwe businessmodellen om zich te kunnen onderscheiden van de gigabyte-boeren. E-Health is een interessant gebied. Patiënten doen steeds meer zelf en op allerlei plekken, ideaal voor mobiele telecomoperators. Equator hielp bij het ontdekken van nieuwe proposities met en voor zorgprofessionals en patiënten.

Hoe ontkom je als zorgorganisatie aan de prijsdruk op de diensten die je nu levert, hoe belangrijk deze ook zijn voor de maatschappij. Hoe kan je nieuwe waarde leveren voor cliënten en tegelijkertijd financieel gezonder worden? Voor een zorgorganisatie ontwikkelde Equator het idee om de uitgebreide zorgterreinen ook te benutten voor flexibele woningen. Nieuwe bewoners die naast huurder ook van waarde zijn voor cliënten brengen nieuw leven in de brouwerij.

Innovatieve spinoffs van universiteiten brengen technologie naar de markt. Hoe kun je deze spinoffs versterken en versnellen? Equator ontwikkelde een nieuwe aanpak in samenwerking met de 4TU en TNO die vervolgens door RVO gefinancierd is.