Living Lab

Living Lab

Een Living Lab is een methodiek waarbij concrete innovaties ontwikkeld en getest worden met gebruikers in een open experimenteeromgeving. Equator Research heeft in samenwerking met SPARK een eigen methodiek ontwikkeld voor Living Labs. Kenmerkend voor de Living Labs zijn dat ze een hoge participatie hebben en implementatie versnellen. Enerzijds betekent dit dat alle projectpartners (inclusief gebruikers) een intensieve rol hebben. Anderzijds zorgt dit ervoor dat ideeën direct getest en uitgeprobeerd worden.

Ieder Living Lab is maatwerk, maar wordt gebouwd naar uniforme principes: openheid, realisme, invloed, waarde en duurzame verankering. Een Living Lab is human-driven in plaats van technology-driven. Hiervoor is het van belang dat een benadering gebruikt wordt waarin gebruikers samenwerken met andere stakeholders; overheden, onderzoekinstellingen en bedrijfsleven. Hierdoor ontstaat een quadruple helix constructie. Open innovatie ontstaat waardoor gebruikers als doel en middel deelnemen aan een Living Lab. In de SPARK methodologie wordt een Living Lab opgebouwd uit vier fasen: ten eerste een ‘needsfinding’ voor inzichten en scoping, dan een fase van vaststellen van de testomgeving. Als derde volgt de daadwerkelijke innovatiefase waarin getest, bijgesteld en ontwikkeld wordt. Tenslotte volgt een vierde fase waarin wordt opgeschaald. In elke fase is het uitgangspunt de gebruiker.

Op de afbeelding hieronder ziet u de verschillende fases van een Living Lab. Beweeg met uw muis over de afbeelding om deze te vergroten. living-lab-methodology