Uncategorized

Duurzame binnensteden met zero emissie stadslogistiek

Vrachtvervoer in binnensteden zonder CO2 footprint, dat streven steeds meer steden na. Dat betekent meer emissievrije busjes en auto’s, maar ook een andere manier van beleveren in de stad. Kansen voor ondernemers die zich nu daarop voorbereiden.

De Zero Emissie binnenstedelijke zone komt eraan! Reeds in 2025 zullen 30 tot 40 grotere gemeenten zero emissie zones voor stadslogistiek geïmplementeerd hebben. Zo staat het in het klimaatakkoord. Daarnaast sturen de Bestuursakkoorden Zero-Emissie Bus en Zero emissie doelgroepenvervoer in 2025 op 100% nieuwe Zero-emissie bussen en 50% Zero Emissie Taxi’s. Dat dit zo snel gaat is niet raar. Veel steden hebben al een milieuzone, denk aan de groene stickers in Duitsland en de verbodsborden in Nederland. Een Zero Emissie zone is het verder doortrekken van deze beweging naar ‘nul’ uitstoot.

Reeds veel projecten zijn in dan ook al in steden in gang gezet om ideeën te toetsen en ontwikkelen. Dit gaat bijvoorbeeld om de distributie met elektrische voertuigen, of met fietskoeriers. Met slim gekozen “logistieke ontkoppelpunten” aan de rand van de zones wordt ge-experimenteerd: grote trucks erheen en kleine ZE distributie van daar de stad in. Maar ook de handhaving van deze zones, met camera’s en beeldherkenning is op enkele plekken al in ontwikkeling. En, last but not least, welke brandstoffen kunnen ZE zones verder gaan ontlasten, zoals waterstof. En hoe zet je daar de infrastructuur voor op?

De vraag is echter, hoe kun ze deze projecten opschalen tot nieuwe grootschalige oplossingen over alle steden heen. Beroemd voorbeeld zijn de vele laadpalen die overal gekomen zijn. Uitdaging is hier hoe het elektriciteitsnetwerk hiermee om kan gaan als er echt volop geladen gaat worden. Kunnen we de locatie van die palen beter afstemmen op de toekomstige netontwikkeling? Ook zal er net als voor de milieuzones nu wetgeving ontwikkeld worden voor ZE zones. Voor de herkenbaarheid van steden en de economische haalbaarheid zullen deze zones op elkaar gaan lijken. De experimenten in de steden en vooral de gezamenlijke evaluatie hiervan zal aan deze toekomstige modelzones een goede bijdrage leveren.

Betekent dat voor nu nog geen actie in de Zero Emissie stadslogistiek? Een recente studie (poortmetingen) van de Green Business Club Utrecht Centraal laat het tegendeel zien. Door uitgebreid de transportbewegingen te meten rond Hoog Catherijne bleek een groot deel van de bezoekers voor één adresje en maar af en toe te komen. Hier zou een slimme optimalisatie CO2 en kosten kunnen besparen. Dit schept kansen voor logistieke dienstverleners met nieuwe slimme oplossingen. Aan duurzame steden kan qua logistiek dus nu al gebouwd worden.