NieuwsUncategorized

Democratiseer Innovatie in de stad

De uitdagingen waarvoor moderne steden staan, vragen gezien hun complexiteit én omvang om een actieve bijdrage van inwoners. Het belang hiervan ligt niet alleen in een grotere acceptatie van oplossingen maar vooral in het aanboren van betere ideeën en implementatie daarvan. Bij innovatieprocessen in het bedrijfsleven is het breed geaccepteerd dat gebruikers in een vroeg stadium meedenken en zelfs meeontwikkelen: we danken er inmiddels vele mooie en prettige producten aan.

Deze User Innovation is uitgegroeid tot een breed vakgebied, waar ook de Universiteit van Tilburg en innovatieadviesbureau Equator Research actief in zijn. Eén van de pioniers in dit veld is Eric von Hippel. Hij ontdekte het bestaan van lead users, dit zijn mensen of organisaties die vooroplopen en als je ze kunt verleiden aan jouw ontwerp mee te werken dan innoveer je sneller en beter. In zijn meesterwerk Democratizing Innovation voorspelde hij een versnelling van het gebruik van lead users, mede dankzij internet. Inderdaad worden nu reeds in co-creatie auto’s www.localmotors.com of 3D te printen consumentenproducten ontwikkeld (www.thingiverse.com).

Deze democratisering van innovatie werkt ook voor de opgaven van steden. In enkele steden in Brabant zijn door de Universiteit van Tilburg en Equator Research  issues op uiteenlopende gebieden van zorg, verkeer en stedebouw met gebruikers aangepakt. De resultaten geven aan dat het betrekken van inwoners bij innovatie de kwaliteit én acceptatie van vernieuwingen vergroot. Ook innovatie blijkt er voor en door iedereen te zijn!