NieuwsUncategorized

De digitale cultuur

Natuurlijk is organisatiecultuur niet digitaal, als in een 0 of 1. Maar digitale transformatie van je organisatie heeft alles met de cultuur in het bedrijf te maken. Sterker nog, zonder stimulerende cultuur kun je digitaliseren wel vergeten.

De aanleiding om nu bedrijfsprocessen te digitaliseren is met COVID daar. Ineens kan van alles op afstand en breken we routines. In een eerder blog noemden we dat digitalisering ‘on steroids’. Organisaties kijken hiervoor naar hun eigen businessmodel, hun systemen en proposities. Maar recent onderzoek van adviesbureau BCG laat zien dat je ook naar de organisatiecultuur moet kijken. Organisatiecultuur, de zachte kant van de business, dat ongrijpbare waarom dingen goed gaan of juist vastlopen. Dat totaal aan waarden, normen en gebruiken die bepalen ‘hoe het hier loopt’. Volgens BCG wisten 90% van de organisaties die daadwerkelijk op een digitale cultuur focussen ook doorbraken te bereiken. Waar kijken ze dan naar?

BCG noemt de cultuurkenmerken die digitale transformatie versnellen. Ten eerste externe oriëntatie: een digitale cultuur verleidt medewerkers naar buiten te kijken en met klanten en partners oplossingen te zoeken (in plaats van zelf het wiel uit te vinden).  Ten tweede decentrale besluitvorming: een digitale cultuur verspreidt het nemen van besluiten breed in de organisatie. Ten derde risicotolerantie: nieuwe dingen durven uit te proberen, te veranderen en te leren van fouten. Ten vierde actiegerichtheid: dingen doen is belangrijker dan veel plannen en lang nadenken. En tenslotte samenwerken: een digitale cultuur heeft baat bij interactie en transparantie.

Maar om je organisatiecultuur te versterken richting een digitale cultuur moet je eerst weten waar je nu staat. Een goede aanpak daarvoor is CuLTR Diagnose® dat werkt met zeven cultuurkenmerken, waarvan er al vijf zojuist de revue zijn gepasseerd. Met deze cultuurkenmerken geef je taal en duiding aan je organisatiecultuur en kun je met collega’s in gesprek voor de juiste veranderrichting.