Nieuws

Eigen Elektronen eerst

Steeds meer zonnepanelen produceren groene stroom. Dat is goed nieuws voor het klimaat. Minder goed nieuws is dat de opgewekte stroom meestal ergens anders en ver weg gebruikt wordt. Daarvoor moeten veel nieuwe stroomkabels de grond in. De rekening loopt nu in de miljarden. Dat kan anders.

Ons elektriciteitsnet kun je vergelijken met ons wegennet. Gemeentewegen leiden verkeer naar provinciale wegen en van daar kun je op de autoweg. Vervang auto’s door elektronen en stroom van een elektriciteitscentrale gaat van hoogspanningskabels van provincie naar provincie. Die hoogspanning gaat via transformatoren naar een netwerk in de regio, en dat netwerk vertakt naar de kabels naar je huis. Als iedereen op een zonnige dag zonnestroom opwekt, dan moeten die elektronen misschien wel van Drenthe helemaal naar de Randstad. Maar daar was de elektronensnelweg niet op ingericht, dus moet er een kabel bij. Dat kost ons veel geld, want die kabels zijn duur. Netwerkbedrijven zorgen daarvoor, maar die zijn publiek eigendom, dus de vraag is: “kunt u even bijstorten?”.

Het kan anders door meer stroom dichtbij de bron te gebruiken. Maar hoe kan dat als overdag niemand thuis is en toch de zonnecellen staan te loeien? Dat kan door het “Internet of Things”. Steeds meer stroomverbruikende apparaten hebben een verbinding met internet. Je kunt ze dus op afstand opdrachten geven, bijvoorbeeld om aan te gaan op het moment dat de zonnecellen in de buurt veel stroom produceren. Denk bijvoorbeeld aan een elektrische boiler voor je douche. Die kan water opwarmen op momenten dat er veel stroom is. Een gemiddeld huishouden doucht per jaar 270 m3 gas weg, dat zijn tien zonnepanelen (kijk op www.milieucentraal.nl ). Maar ook elektrische auto’s zijn grootverbruikers, of wasmachines en drogers.

Via internet kunnen bewoners gaan handelen in hun stroom. Elektronen hoeven niet meer ver weg, maar kunnen door slimme software meteen door naar de boiler van buurman. Dit zijn de ‘smart cities’ van de toekomst. Maar geen verre toekomst, want de technologie is er al bijna. Als na 2023 het einde van de salderingsregeling zonnepanelen minder aantrekkelijk maakt, is het geschetste dichtbij verhandelen een goede oplossing. Dan wordt in 2023 een elektrische boiler het meest populaire vaderdagkado.